Home › Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is de website van www.invictawatch.nl

 • Bedrijfsadres: Kronenburgpark 12, 5321 JM Hedel.
 • Postadres: Kronenburgpark 12, 5321 JM Hedel.
 • Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 16033342 0002
 • BTW-nummer:  NL 8047 60 135 B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;
 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en;
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie).


De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

 • Om uw voorkeuren te registreren
 • Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst en;
 • Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

1. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

2. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

3. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

 • Per email: info@InvictaWatch.nl ;
 • Per telefoon: 073-8440930 ;
 • Per fax: 073-5995782 ;
 • Per brief: Kronenburgpark 12, 5321 JM Hedel.                                                                    

Over communicatie per e-mail

 • Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

 • Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld.

Over communicatie per telefoon

 • Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Wij kunnen op verzoek informatie verlenen aan onze klanten, over alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij ook de bezoekers op onze site, de mogelijkheid om onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Indien u wenst om uw persoonlijke informatie te corrigeren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, kunt u contact opnemen ons bedrijf op het hierboven vermelde adres.